IMPROVE (verbeteren)


 

Er kunnen binnen bedrijven vele redenen zijn om te willen, of vaak moeten, verbeteren:
- klant tevredenheid
- veranderingen in de markt;
- knelpunten in de organisatie en processen;
- tegenvallende resultaten;
- verouderde strategie en/of business model;
- investeringsmogelijkheden
 
Constateren dat er iets verbeterd moet worden is één, maar het vinden van de juiste verbeter- of verander mogelijkheden is een andere zaak:
Allereerste moet het probleem/knelpunt en de doelstelling goed gedefinieerd worden; Vervolgens moeten de feiten en omstandigheden onderzocht en geïnventariseerd worden; Om tenslotte de mogelijke oplossingen in kaart te brengen en de meest optimale oplossing(en) te selecteren.
 
Te vaak gaat binnen bedrijven de aandacht uit naar de dagelijkse gang van zaken, zodat er geen tijd of focus is voor het onderkennen van verbetermogelijkheden. Ook de blik waarmee naar de mogelijkheden gekeken wordt, kan beïnvloed worden door gebruiken binnen de organisatie.
 
Change4Future heeft de expertise en capaciteit in huis om organisaties te begeleiden bij het onderkennen van verbetering mogelijkheden en het maken van de juiste keuzes.
Door te adviseren, onderzoeken, inventariseren, faciliteren, begeleiden en desgewenst te initiëren.
 
Voor ondersteuning bij het realiseren van veranderingen en verbeteringen neemt u contact op met Change4Future.
 
Ook voor het onderkennen van verbetermogelijkheden neemt u contact op met Change4Future.


<- Terug