INTERIM-, PROJECT-, PROGRAMMAMANAGEMENT


 

Met Programmamanagement wordt voorzien in de behoefte aan tijdelijk (senior) management voor het initiëren, managen en beheersen van een aantal samenhangende projecten die onder aansturing van projectmanagers vallen.

Met projectmanagement wordt voorzien in tijdelijk management voor het beheersen van één of meerdere projecten. Daarbij wordt het project (de projecten) voorbereid, gepland, uitgevoerd, beheerst en afgerond, inclusief overleggen en rapportages.

Met interim management wordt voorzien in de behoefte aan tijdelijk management op directie of senior management niveau in het geval van:

• organisatie- of structuur­veranderingen, crisissituatie of veranderings­traject
• lacunes in de bezetting, bijvoorbeeld door ziekte of vacature
• aanvulling op bestaande organisatie, bijvoorbeeld in geval van projecten 

Met de partners en associates van Change4Future kan worden voorzien in de behoefte aan tijdelijke management aanvulling.


De functie-gebieden die hiervoor in aanmerking komen zijn:

• Algemene zaken
• Financiën, planning & control
• Marketing & verkoop
• Personeel & organisatie
• Productie forecasting en -planning
• Informatievoorziening en -systemen

Uiteraard worden heldere afspraken gemaakt en wordt voorzien in schaduw management.

Behoefte aan tijdelijke aanvulling van uw organisatie? Neem dan contact op met Change4Future.<- Terug